Strategický fundraising ako riadený proces

Byť schopný rozmýšľať strategicky sa nedá bez osobných skúseností. Napriek tomu je najdôležitejšia autenticita, zodpovednosť, osobná zainteresovanosť a integrita, ale tiež zameranie na cieľ. V tejto prezentácii načrtneme základné zručnosti potrebné pre strategické plánovanie a realizáciu fundraisingových aktivít. Na konkrétnych príkladoch z praxe si ukážeme, ako môže riadený proces pomôcť zvýšiť finančné zdroje organizácie. Zdôvodníme, prečo je dôležité zahrnúť fundraising do každodenných riadených procesov organizácie s plánovaným výsledkom. Ozrejmíme si základné prvky projektového riadenia a modifikáciu tohto prístupu na fundraisingovú činnosť. Osvetlíme dva rozdielne prístupy k systematickému fundraisingu: prístup ako k „hľadaniu príležitostí“ alebo „strategický prístup“.

Čo sa naučíme?

  • Základy projektového riadenia.
  • Strategické plánovanie fundraisingu.
  • Riadenie fundraisingových procesov.

Tento workshop je určený hlavne pre:

  • Pokročilých fundraiserov.
  • Lídrov MNO s viac ako trojročnou skúsenosťou.

Rethinking strategy
Location: Date: 14 October 2015 Time: 09:15 - 10:30 foto_stasselova_220_220 Lucia Štasselová
Nadácia Pomoc jeden druhému (SK)