Transparency International Česko a Slovensko: Protikorupčná fundraisingová cesta

Transparency International (TI) je organizácia s vyše dvadsaťročnou históriou a aktuálne pôsobí vo viac ako 100 krajinách po celom svete. S fundraisingom od jednotlivcov však začínala len veľmi pomaly. Jednotlivé národné pobočky sú prevažne financované cez nadácie či granty a príspevky od individuálnych darcov často tvoria len veľmi malé percento celkového rozpočtu. V TI ČR a TI Slovensko si však toto malé percento veľmi vážime, lebo sme sa k jeho každoročnému navyšovaniu dostávali po malých krôčkoch. Keďže nám chýbala nejaká štandardná overená fundraisingová schéma z centrály, začali sme sa učiť nové veci takpovediac za pochodu – metódou pokus-omyl. Zápasili sme tiež s obmedzenými zdrojmi a riadnych fundraisingových nástrojov sme mali k dispozícií len minimum.

Napriek neľahkým začiatkom sa nám postupne darí príspevky od individuálnych darcov každoročne navyšovať. V TI Slovensko sme s individuálnym fundraisingom začínali zhruba pred 2,5-3 rokmi a príjmy od jednotlivcov sa nám odvtedy podarilo každým rokom zdvojnásobiť. V Česku s individuálnym fundraisingom začínali skôr a v mnohom boli Slovensku inšpiráciou. Po úspechoch s jednotlivcami postupne TI Česko úspešne prešla na získavanie zdrojov od väčších korporátnych darcov.

Prezentácia bude o fundraisingových začiatkoch, ale aj pokrokoch z prostredia Transparency v dvoch rôznych krajinách. Predstavíme hľadanie našich individuálnych fundraisingových ciest a používanie rôznych nástrojov.  Podelíme sa o to, čo fungovalo v Česku a čo na Slovensku, ale aj to, ako sa dajú veci robiť efektívne pri obmedzenom rozpočte.

Čo sa naučíme?

  • Začiatky fundraisingu – ako a kde začať a čo ďalej?
  • Individuálne prispôsobenie pre individuálne potreby (organizácia, krajina, prostriedky, nástroje atď.),
  • Prispôsobenie komunikácie – prezentácia správneho obsahu tomu správnemu publiku,
  • Fundraisingové nástroje, ktoré sme si u nás overili v praxi,
  • Inšpirácia – čo fungovalo u nás a čo si z toho môžete odniesť vy?

Tento workshop je hlavne určený pre:

  • Tých, ktorí s fundraisingom začínajú (TI Slovensko), ale aj pre tých, ktorí už majú nejaké skúsenosti (TI ČR).

Fundraising from the few Fundraising from the many