První slušná data o dárcovství v České republice

Až do letošního roku jsme si o dárcovství mohli leccos myslet a měli jsme k dispozici některé ukazatele a dílčí data, ze kterých se dalo usuzovat, odhadovat. Dva reprezentativní výzkumy z první poloviny tohoto roku přinášejí poprvé slušná data o dárování, jeho výši darů, motivech, účelech darů, ale také o dalších faktorech a míře jejich vlivu – příjmy, majetkové poměry, zdraví, vzdělání, pohlaví… atd.

Co se naučíme:

Prezentace shrne, co je možné na základě těchto výzkumů říci a nabídne k přemýšlení a diskusi materiál, který vám pomůže uvažovat o vašem fundraisingu s jasnějším porozuměním kontextu, ve kterém je filantropie v České republice usazena.

Tento workshop je určen hlavně pro:

  • Lídry, ředitele a fundraisery organizací
  • Ostatní zvídavé zájemce, které zajímá porozumění širšímu kontextu filantropie a dárcovství v ČR a na Slovensku.

Fundraising from the many
Location: Date: 14 October 2015 Time: 12:30 - 13:30 foto_kroupa_220_220 Jan Kroupa
České centrum fundraisingu (CZ)